FAQ-XPE:009-08/14

Rodzaj technologii wyświetlacza

Dotyczy produktów:

  • ColorMunki Display
  • I1 Display Pro

W przypadku poniższego pytania:

Q. Nie wiem jakiego ustawienia rodzaju technologii wyświetlacza “Technology Type” zastosować przy kalibracji monitora. Proszę mi powiedzieć jakiej opcji powinno się użyć.

Rozwiązanie:

Obraz na ekranie wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD) powstaje wskutek zastosowania technologii TFT, zasada działania której polega na wykorzystaniu źródła światła, czy podświetlenia, emitującego światło poprzez cienką folię.

Podczas kalibracji ekranu LCD przy użyciu urządzeń i1Display Pro lub ColorMunki Display, oprogramowanie umożliwia wybór różnych rodzajów technologii podświetlenia LCD w celu zapewnienia optymalnego pomiaru.

Czytniki i1 Display Pro i ColorMunki Display obsługują kilka typów podświetlenia ekranów, takich jak CCFL (Lampy fluorescencyjne na zimnych katodach), szerokogamutowe CCFL, White LED, RGB LED, OLED, Plasma oraz RG Phosphor. W większości przypadków oprogramowanie jest w stanie automatycznie wykryć rodzaj podświetlenia i wybrać odpowiednią opcję.

Natomiast jeśli typ podświetlenia nie zostaje wykryty, oprogramowanie domyślnie ustawia opcję CCFL. Aby uzyskać najlepsze wyniki podczas profilowania, należy wybrać odpowiednią opcję dla każdego z wyświetlaczy. Aby uzyskać więcej informacji na temat zastosowanej technologii w Twoim wyświetlaczu, proszę sprawdzić w instrukcji obsługi wyświetlacza.

i1Display Pro: opcja wyboru rodzaju technologii “Technology Type” znajduje się w sekcji “Display Settings” oprogramowania i1Profiler.

Oprogramowanie ColorMunki Display:

Macintosh: Uruchom program ColorMunki Display, a następnie w pasku menu wybierz “ColorMunki Display” oraz kliknij “Preferences”.

Windows: Uruchom program ColorMunki Display i w menu Plik w górnym lewym rogu programu wybierz “Preferences”.