Dotyczy:

ColorChecker Passport Photo 2

i1Display Studio

i1Display Pro

i1Display Pro Plus

i1Studio

Bazując się na własnch testach nowego systemu oraz zgłoszeniach użytkowników, którzy zainstalowali macOS Big Sur 11 na komputerach z procesorami Intel, odnotowaliśmy bardzo niską liczbę zgłoszeń związanych z trudnościami uruchamiania czy użytkowania oprogramowania do kalibracji kamer i monitorów. Dotychczas wykryte problemy w danej konfiguracji są w łatwy sposób rozwiązywane poprzez ponowną instalację aktualnej wersji oprogramowania z poniższej strony:

https://support.xritephoto.eu/pl/software-downloads-3/