• Oprogramowanie dla i1Display Pro i i1Display Pro Plus – Aby skorzystać z urządzeń i1Display Pro lub i1Display Pro Plus, należy pobrać oprogramowanie i1Profiler (oprogramowanie i1Studio nie jest obsługiwane). Oprogramowanie i1Profiler dla i1Display Pro lub Pro Plus można pobrać na stronie xrite.com/geti1Profiler

Przed przystąpieniem do dalszej czynności, najpierw spróbuj zainstalować ponownie oprogramowanie X-Rite, ponieważ rozwiązuje wiele problemów.

FAQ Scenario 1

FAQ Scenario 2

FAQ Scenario 3

FAQ Scenario 4

FAQ Scenario 5

FAQ Scenario 6

FAQ Scenario 7

FAQ Scenario 8

W razie problemów ze znalezieniem numeru seryjnego lub kodu wymaganego do rejestracji produktu, kliknij, tutaj.

Jeśli powyższe porady nie rozwiązały problemu i potrzebujesz dalszej pomocy technicznej, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia serwisowego.