Błąd oprogramowania „Failed to find any displays…”

 • i1 Display Pro
 • i1 Display Pro Plus
 • i1 Studio
 • i1 Display Studio

Wraz z ostatnimi aktualizacjami systemu operacyjnego Windows 10 odnotowano rosnącą liczbę zgłoszeń serwisowych dotyczących komunikatu „Failed to find any displays…” pojawiającego się po uruchomieniu oprogramowania X-Rite, co skutkuje niemożliwością przeprowadzenia profilowania ekranu. W niektórych przypadkach problem zostaje rozwiązany poprzez aktualizację sterowników karty graficznej, aczkolwiek główną przyczyną błędu jest deaktywacja wyświetlaczy w Menedżerze urządzeń powodowana przez aktualizację systemu operacyjnego Windows. Aby rozwiązać problem, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Zamknij wszystkie aplikacje do profilowania X-Rite i odłącz urządzenie pomiarowe X-Rite od komputera.
 2. Otwórz aplet Zarządzanie kolorami w Panelu sterowania. Zobaczysz, że na liście rozwijanej „Urządzenie” brakuje wyświetlaczy, lecz widoczne są tylko drukarki i skanery.
 3. Nie zamykając apletu Zarządzanie kolorami, przejdź do Menedżera urządzeń w Panelu sterowania.
 4. Rozwiń menu „Monitory”, a zobaczysz, że wyświetlacze są oznaczone małą czarną strzałką skierowaną w dół (oznaczającą stan wyłączenia).
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wyłączony monitor i wybierz „Włącz urządzenie”.
 6. Zatwierdź wyświetlony komunikat „Strony urządzeń zostały odświeżone z powodu zmiany sprzętu”.
 7. Zamknij aplety Zarządzanie kolorami (lista „Urządzenia” teraz zawiera monitory), Menedżer urządzeń oraz Panel sterowania i ponownie uruchom komputer.

Po ponownym uruchomieniu systemu podłącz urządzenie pomiarowe X-Rite z powrotem do komputera i uruchom oprogramowanie profilujące, po czym monitory zostaną wykryte pomyślnie.