FAQ-XPE:008-10/13

Profile drukarki powodują szarość białych obszarów w wydrukach bądź przebarwienia

Dotyczy:
ColorMunki Photo/Design
i1 Photo/Publish Pro

W przypadku następujących kwestii:

Przy użyciu utworzonego profilu papieru w programie Photoshop białe obszary wydruków wyglądają szaro, jest to głównie widoczne przy porównaniu krawędzi obrazu z niezadrukowanym obszarem.

Wydaję mi się, że wygenerowany profil drukarki powoduje przebarwienia wydruków.

Wydruki wyglądają szaro.

Rozwiązanie:

Może to być spowodowane przez profile ICC zapisane w wersji 4.

Wszystkie programy X-Rite domyślnie zapisują profile ICC w wersji 4, co może powodować niebiesko-szare przebarwienia obrazów, szczególnie w przypadku niektórych starszych sterowników drukarek Epsona i innych. Zwłaszcza jest to widoczne w białych obszarach obrazu graniczących z niezadrukowaną powierzchnią papieru.

Aby zmienić wersję ICC w oprogramowaniu ColorMunki Photo, w górnym pasku menu po lewej klikamy „File”, a następnie wybieramy „Preferences”. W oknie Preferencji zmieniamy ustawienia profilu ICC 4 na wersję 2.

Aby dokonać tej zmiany w oprogramowaniu ColorMunki Design po prostu uruchamiamy polecenie „Profile my Monitor” lub „Profile My Printer”, a następnie klikamy odpowiednią opcję w górnym pasku narzędzi obok ikony Apple (Macintosh) lub w menu Plik (File) (Windows) oraz przechodzimy do Preferencji.

W przypadku oprogramowania i1 Profiler/Publish, w głównym oknie najpierw wybieramy tryb Zaawansowany (Advanced), następnie klikamy Profilowanie (Profiling) w sekcji profilowania drukarki w panelu po lewej stronie. Następnie w dolnym pasie okna wybieramy ikonę Profile Settings, klikamy strzałkę Advanced (Zaawansowane), oraz wybieramy wersję 2 z rozwijanej listy pt. ICC Profile Version. Ustawienie to może być później zapisane jako domyślne (używając opcji „Save Workflow”) dla określonej kombinacji sterownika i drukarki, która wymaga wersję 2 profilu ICC.