FAQ-XPE:007-10/13

Wydruki mają nieprawidłowe kolory po profilowaniu drukarki

Dotyczy produktów:
ColorMunki Photo/Design
i1 Photo Pro

W przypadku następujących pytań:

Po wykonaniu profilowania drukarki przy pomocy ColorMunki, moje wydruki nadal nie wyglądają tak samo, jak są odwzorowane na ekranie.

Nawet po wyłączeniu zarządzania kolorem w sterowniku drukarki i sporządzeniu profilu, wydruki w dalszym ciągu są bardzo ciemne i zbyt nasycone.

 Po profilowaniu drukarki wydruki nie zyskały na jakości i jestem pewien/na, że wszystkie ustawienia zarządzania kolorami zostały wykonane poprawnie.

Rozwiązanie:

Może to być spowodowane przez niektóre wersje sterowników drukarki i problem ten może być rozwiązany poprzez zmianę ustawień zarządzania barwą w sterowniku drukarki.

Na komputerach z systemem Windows, należy zastosować następujące ustawienia:

Upewnij się, że na komputerze są zainstalowane najnowsze aktualizacje systemu Windows, ponieważ z reguły zawierają one aktualne sterowniki drukarki. Ewentualnie proszę odwiedzić stronę producenta drukarki w celu pobrania najnowszych sterowników.

Upewnij się, że atrament oraz papier są poprawnie załadowane i drukarka jest gotowa do użycia. W pewnych przypadkach należy uruchomić test dysz (Noozle Check) oraz, w razie potrzeby, aby zapobiec pojawianiu się pasów lub posteryzacji obrazu przy drukowaniu wzorców kalibracyjnych, należy przeprowadzić czyszczenie głowicy.

Rozpocznij procedurę profilowania drukarki za pomocą ColorMunki.

Podczas drukowania wzorców kalibracyjnych, po uruchomieniu oprogramowania drukarki, przejdź do ustawień Zarządzania barwą/Koloru. Proszę pamiętać, że krok ten ma kluczowe znaczenie w trakcie drukowania wzorców kalibracyjnych.

Wybierz opcję Color Controls (Kontrola kolorów) i zaznacz standard drukarki bądź sRGB (zamiast ustawienia OFF (No Color Adjustment) (Wył. (Bez dopasowania kolorów), które jest zalecane do profilowania drukarki).

Wybierz odpowiedni typ papieru, jakość wydruku oraz rozdzielczość. Zapisz to ustawienie jako ‘Standardowe RGB’, dzięki czemu można będzie skorzystać z tego ustawienia ponownie podczas tworzenia profilu.

Wydrukuj pierwszy wzorzec i, po jego wyschnięciu, wykonaj pomiar. 

Na czas suszenia wydruków ma wpływ kilka czynników, takich jak typ atramentu, drukarki oraz zastosowanych mediów. Wydruki z drukarek atramentowych potrzebują minimalnie 10 minut na wyschnięcie, ale niektóre media osiągają najlepsze właściwości barwne dopiero po 24-ch godzinach (papiery matowe).

Wydrukuj drugi wzorzec przy użyciu dokładnie tych samych ustawień wymienionych powyżej.

Wykonaj pomiar drugiego wzorca, zapisz otrzymany profil oraz uaktywnij opcję AppSet w oprogramowaniu ColorMunki, aby użyć tych samych ustawień później.

Aby poprawnie wydrukować zdjęcia za pomocą programu Photoshop używając profilu ColorMunki, wykonaj następujące czynności

Otwórz zdjęcie upewniając się, że został do niego przypisany odpowiedni profil źródłowy (Source Space). W razie potrzeby należy wykonać konwersję obrazu do odpowiedniej przestrzeni.

Przejdź do opcji Drukuj (Print) i upewnij się, że opcja Photoshop zarządza kolorem (Photoshop Manages Color) jest aktywna oraz wybrany jest odpowiedni profil drukarki (sporządzony przez ColorMunki). W przeciwnym wypadku, wybierz go z rozwijanego menu Printer Profile.

Kliknij przycisk Drukuj (Print), aby dostać się do dalszych ustawień sterownika drukarki.

Upewnij się, że ustawienia rodzaju papieru, jakości wydruku i rozdzielczości są takie same, jakie były użyte podczas tworzenia profilu. Następnie wybierz ICM Off No Colour Adjustment (lub NONE (ŻADEN)).

Wydrukuj zdjęcie.

W przypadku Apple Macintosh należy postępować następująco:

Upewnij się, że na komputerze są zainstalowane najnowsze aktualizacje systemu OS X 10.x, ponieważ z reguły zawierają one aktualne sterowniki drukarki. Ewentualnie proszę odwiedzić stronę producenta drukarki w celu pobrania najnowszych sterowników.

Upewnij się, że atrament oraz papier są poprawnie załadowane i drukarka jest gotowa do użycia. W pewnych przypadkach należy uruchomić test dysz (Noozle Check) oraz, w razie potrzeby, aby zapobiec pojawianiu się pasów lub posteryzacji obrazu przy drukowaniu wzorców kalibracyjnych, należy przeprowadzić czyszczenie głowicy.

Rozpocznij procedurę profilowania drukarki za pomocą ColorMunki.

Podczas drukowania wzorców kalibracyjnych, po uruchomieniu oprogramowania drukarki, w menu Dopasowanie kolorów wybierz opcję ColorSync (zamiast ustawienia Vendor Matching). Z rozwijanego menu, które się pojawi, wybierz Generic RGB (zamiast opcji OFF No Colour Adjustment, które jest z reguły zalecane do profilowania drukarek), wybierz “inne” (other), jeśli profil nie jest na liście. Proszę pamiętać, że krok ten ma kluczowe znaczenie w trakcie drukowania wzorców kalibracyjnych.

Wybierz odpowiedni typ papieru, jakość wydruku oraz rozdzielczość. Zapisz to ustawienie jako ‘Standardowe RGB’, dzięki czemu można będzie z niego korzystać ponownie.

Wydrukuj pierwszy wzorzec i, po wyschnięciu, wykonaj pomiar. Proszę zwrócić uwagę, że na czas suszenia wydruków ma wpływ kilka czynników, takich jak typ atramentu, drukarki oraz zastosowanych mediów. Wydruki z drukarek atramentowych potrzebują minimalnie 10 minut na wyschnięcie, ale niektóre media osiągają najlepsze właściwości barwne dopiero po 24-ch godzinach (papiery matowe).

Teraz wydrukuj drugi wzorzec testowy przy użyciu dokładnie tych samych ustawień wymienionych powyżej.

Wykonaj pomiar drugiego wzorca, zapisz otrzymany profil oraz uaktywnij opcję AppSet w oprogramowaniu ColorMunki, aby użyć tych samych ustawień później.

Aby poprawnie wydrukować zdjęcia za pomocą programu Photoshop używając profilu ColorMunki, wykonaj następujące czynności:

Otwórz zdjęcie upewniając się, że został do niego przypisany odpowiedni profil źródłowy (Source Space). W razie potrzeby należy wykonać konwersję obrazu do odpowiedniej przestrzeni.

Przejdź do opcji Drukuj (Print) i upewnij się, że opcja Photoshop zarządza kolorem (Photoshop Manages Color) jest aktywna oraz wybrany jest odpowiedni profil drukarki (sporządzony przez ColorMunki). W przeciwnym wypadku, wybierz go z rozwijanego menu Printer Profile.

Kliknij przycisk Drukuj (Print), aby dostać się do dalszych ustawień sterownika drukarki.

Upewnij się, że ustawienia rodzaju papieru, jakości wydruku i rozdzielczości są takie same, jakie były użyte podczas tworzenia profilu. Następnie wybierz w ustawieniach dopasowywania kolorów proszę wybrać Vendor Matching (Epson Color Controls)

Wybierz Brak regulacji kolorów (No Color Adjustment) w ustawieniach drukowania

Wydrukuj obraz.