FAQ-XPE:003-10/13

Problemy aktywacji ColorMunki Photo/Design

Dotyczy:
ColorMunki Photo
ColorMunki Design

W przypadku następujących kwestii:

Gdy klikam “Activate the ColorMunki” (Aktywacja ColorMunki), a zatem “Zamknij”, następuje awaria oprogramowania.

Gdy uruchamiam oprogramowanie przycisk aktywacji jest szary. Możliwe jest kliknięcie przycisku “Register” (Zarejestruj się), ale już to zrobiłem/łam wcześniej

Przy próbie aktywacji programu, przyciski “Register” oraz “Activate” są szare i pozostaje jedynie opcja zamknięcia oprogramowania.

Przyczyna:

Jeśli przycisk aktywacji jest szary (nieaktywny) lub przejście do ekranu głównego nie jest możliwe, jest to spowodowane nieprawidłową instalacją sterowników sprzętu lub, w rzadkich przypadkach przyczyną może być również konflikt wielokrotnych adresów MAC kart sieciowych.

Rozwiązanie:

W celu uzyskania dostępu do oprogramowania ColorMunki, urządzenie musi być podłączone oraz oprogramowanie należy aktywować jednokrotnie dla każdego stanowiska. Wówczas przy pierwszym uruchomieniu programu przycisk “Activate” powinien być dostępny, a jego kliknięcie ma uaktywnić oprogramowanie.

Krok 1:

Aby upewnić się, że sterowniki urządzenia działają poprawnie i nie powodują opisanego problemu, postępujemy zgodnie z procedurą opisaną w dokumencie „Problemy z podłączaniem/wykrywaniem urządzeń” w sekcji najczęściej zadawanych pytań (Kliknij tu, aby pobrać plik PDF).

Krok ten ma rozwiązać wszystkie problemy na platformie Macintosh. W przypadku jeśli problem nadal występuje w systemie Windows, nawet po zastosowaniu wskazówek z rozdziału FAQ “Problemy z wykrywaniem urządzeń”, proszę przejść do kroku nr. 2.

Krok 2:

Jeśli procedura rozwiązywania problemów dotyczących sterowników w komputerach z systemem Windows nie jest skuteczna, przyczyną może być problem z połączeniem sieciowym. Proszę wykonać następujące czynności:

Odłącz router i/lub połączenie bezprzewodowe

Uruchom program i kliknij Activate aby uaktywnić oprogramowanie na danej stacji roboczej.

Połącz router ponownie (lub kartę sieciową).

X-Rite jest świadome tego problemu i chociaż występuje on bardzo rzadko (i można go rozwiązać postępując wg procedury opisanej powyżej), usterka ta będzie naprawiona w następnej aktualizacji oprogramowania.

Jeśli problem nadal sprawia kłopoty, wykonaj następujące czynności:

Krok 3:

W pewnych przypadkach, jeśli w systemie jest skonfigurowanych kilka połączeń sieciowych (np. kablowe Ethernet oraz bezprzewodowe), ich kolejność w ustawieniach połączeń może powodować problemy aktywacji.

Proszę postępować według poniższej procedury, która wyjaśnia jak zmienić kolejność Połączeń lokalnych oraz karty bezprzewodowej.

1) Zamknij wszystkie programy ColorMunki.

2) Następujące polecenie uruchamia okno Połączenia Sieciowe w systemach Windows 7, Vista, XP.

Przejdź do Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Uruchom > wpisz ncpa.cpl > wciśnij Enter.

W systemie Windows 8 kliknij strzałkę skierowaną w dół w dolnej części ekranu po lewej, oraz wybierz polecenie „Uruchamianie”, w którym należy wpisać ncpa.cpl jak jest pokazane na rysunku poniżej:

3) Przejdź do menu Zaawansowane>Ustawienia zaawansowane. (Jeśli pasek menu jest ukryty, naciśnij Alt-F)

4) Zaznacz kartę Połączenie lokalne (Local Area Connection) oraz korzystając ze strzałek po prawej, przesuń ją w górę tak, aby była pierwsza na liście, zatwierdź klikając OK oraz zamknij okno Połączenia sieciowe.

5) Następnie należy usunąć plik licencji o nazwie Photo.lic (lub Design.lic w zależności od podłączonego urządzenia), który znajduje się w katalogu C:\ProgramData\Xrite. Po raz kolejny pliki te mogą być ukryte, więc należy przejść do menu Narzędzia > Opcje folderów > Widok i zaznaczyć „Pokaż ukryte pliki i foldery”.

Następnie ponownie uruchomiamy oprogramowanie ColorMunki oraz zatwierdzamy aktywację. Powinno to umożliwić dostęp do oprogramowania.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, proszę przejść do następnego kroku.

Krok 4:

W pewnych okolicznościach próby aktywacji nadal kończą się niepowodzeniem, nawet jeśli aktywna jest odpowiednia karta sieciowa; jest to spowodowane uszkodzonym plikiem DLL w rejestrze.

Firma X-Rite wydała poprawkę dotyczącą tego problemu, którą można pobrać pod następującym adresem:

http://support.xritephoto.eu/downloads/CMHotfix 

Zainstaluj poprawkę, a następnie ponowne uruchom oprogramowanie ColorMunki, ignorując wiadomość o potrzebie aktualizacji oprogramowania. Łatka ta usuwa niektóre pliki z rejestru, w tym plik zawierający informacje o wersji, natomiast w dalszym ciągu w systemie pozostanie zainstalowana najnowsza wersja.

Następna aktualizacja w pełni rozwiąże ten problem, zalecamy regularne sprawdzanie najnowszych aktualizacji na naszej stronie:

http://xritephoto.com/ph_product_overview.aspx?id=1115&action=support

Aktualna wersja oprogramowania znajduje się w kategorii “Software downloads” (Oprogramowanie do pobrania).