Procedura ponownej instalacji produktów X-Rite Photo

Dotyczy:

 • Colormunki Smile
 • ColorMunki Display
 • Colormunki Photo
 • ColorMunki Design
 • i1 Studio
 • i1 Display Studio
 • i1 Display Pro – i1 Profiler
 • 1 Display Pro Plus – i1 Profiler

Apple Macintosh – Procedura ponownej instalacji oprogramowania:

Wystarczy pobrać i zainstalować najnowsze oprogramowanie na komputerze Macintosh. Najnowsza aktualizacja dla wszystkich urządzeń może być pobrana tu:

https://support.xritephoto.eu/pl/software-downloads/

W przypadku ColorMunki Photo i ColorMunki Display pobierz najnowszą aplikację i1 Studio. Nowe oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z urządzeniami ColorMunki Photo and Display i zawiera dodatkowe funkcje, w tym zaktualizowaną kalibrację monitora.

https://support.xritephoto.eu/pl/software-downloads/

Windows PC – Procedura ponownej instalacji oprogramowania :

 • Odłącz urządzenie
 • Otwórz „Panel sterowania”
 • Kliknij „Programy i funkcje”
 • Zaznacz nazwę programu (dowolnego oprogramowania X – Rite, wymienionego powyżej)
 • Kliknij przycisk „Odinstaluj”
 • Usuń wszystkie inne elementy, które odnoszą się do X-Rite w kolumnie “Wydawca” (zwykle ” X-Rite Menedżer urządzeń ” i Odinstaluj „deviceDll1.1” ) . W przypadku, gdy jest zainstalowany ColorChecker Passport jego odinstalowywanie nie jest konieczne.
 • Uruchom ponownie komputer oraz pobierz najnowszą wersję oprogramowania, którą można go znaleźć pod adresem:

https://support.xritephoto.eu/pl/software-downloads/

Wybierz ikonę urządzenia, a następnie pobierz najnowszą wersję oprogramowania.

W przypadku ColorMunki Photo i ColorMunki Display pobierz najnowszą aplikację i1 Studio. Nowe oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z urządzeniami ColorMunki Photo and Display i zawiera dodatkowe funkcje, w tym zaktualizowaną kalibrację monitora.

https://support.xritephoto.eu/pl/software-downloads/

Zainstaluj oprogramowanie i uruchom ponownie komputer.

Zanim podłączysz urządzenie ponownie po zrestartowaniu komputera ( najlepiej użyć tylnego portu USB, ponieważ ma większe możliwości zasilania), należy zaczekać, aż komputer zostanie w pełni uruchomiony.