Kalibracja wyświetlacza ColorMunki została teraz przerwana i została zastąpiona systemem i1Display Studio.

Jednak starsze urządzenie może być nadal używane z nową aplikacją i1 Studio. Daje to pełną zgodność z najnowszymi systemami operacyjnymi Macintosh Catalina (OS 10.15) i Windows oraz pełną zgodność wsteczną ze sprzętem wyświetlającym ColorMunki.

Nowe oprogramowanie i1 Studio można uzyskać na naszej stronie pobierania poniżej. Dla najbardziej aktualnego oprogramowania dla tego urządzenia. Pobierz aplikację i1 Studio (powyżej)

https://support.xritephoto.eu/pl/software-downloads/

Przed przystąpieniem do dalszej czynności, najpierw spróbuj zainstalować ponownie oprogramowanie X-Rite, ponieważ rozwiązuje wiele problemów.

FAQ Scenario 1

CMUNDIS_M1

FAQ Scenario 2

FAQ Scenario 3

FAQ Scenario 4

FAQ Scenario 5

W razie problemów ze znalezieniem numeru seryjnego lub kodu wymaganego do rejestracji produktu, kliknij, tutaj.

Jeśli powyższe porady nie rozwiązały problemu i potrzebujesz dalszej pomocy technicznej, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia serwisowego.