FAQ-XPE:006-10/13

Dotyczy wyłącznie komputerów Macintosh, jeśli przy pewnych konfiguracjach wyłączenie zarządzania barwą drukarki nie jest możliwe.

Dotyczy produktów:
ColorMunki Photo/Design
i1 Photo Pro

W przypadku następujących pytań:

Posiadam drukarkę Canona i po aktualizacji systemu operacyjnego Maca nie udaje mi się wyłączyć systemu zarządzania kolorem drukarki aby móc wydrukować wzorce kalibracyjne bez zarządzania barwą. Co mogę zrobić?

Nie jestem w stanie znaleźć opcji wyłączenia automatycznego zarządzania barwą w sterowniku drukarki.

Sterownik drukarki nie udostępnia funkcji zarządzania barwą. Co należy zrobić, aby poprawnie wydrukować wzorce kalibracyjne?

Wyjaśnienie problemu:

W nowszych systemach operacyjnych Mac niektóre sterowniki drukarki nie pozwalają na wyłączenie zarządzania barwą. Należy jednak pamiętać, że do poprawnego tworzenia profili ICC dla drukarki istotne jest, aby wzorce kalibracyjne zostały wydrukowane bez zastosowanego systemu zarządzania kolorem.

Rozwiązanie:

Następujące rozwiązanie pozwoli na wydrukowanie wzorców kalibracyjnych z wyłączonym systemem zarządzania kolorem w systemie operacyjnym OS X Snow Leopard.

Upewnij się, że na komputerze jest zainstalowane najnowsze wydanie OS X 10.6, ponieważ powinno ono zawierać aktualne sterowniki drukarki. Również sterowniki na stronie producenta drukarki są zazwyczaj świeższe, więc zaleca się regularne sprawdzanie działu download/wsparcie techniczne na stronie producenta dla uzyskania najnowszych sterowników.

Uruchom aplikację X-Rite do profilowania drukarki oraz podczas drukowania wzorców kalibracyjnych zastosuj następujące ustawienia, aby wyłączyć zarządzanie barwą:

Z menu Colour Matching wybierz opcję ColorSync (zamiast Vendor Matching)

Z menu kontekstowego zaznacz opcję Generic RGB (zamiast “Automatic”). Proszę pamiętać, że krok ten ma kluczowe znaczenie podczas drukowania wzorców kalibracyjnych bez zarządzania kolorem.

Skonfiguruj pozostałe opcje, takie jak typ papieru, jakość wydruku, rozdzielczość oraz wydrukuj wzorce kalibracyjne.

Po wykonaniu powyższych czynności, otrzymasz odpowiednio przygotowane wzorce kalibracyjne, a uzyskany profil będzie poprawnie działać z oprogramowaniem do przetwarzania obrazu. Na przykład, podczas drukowania korzystając z programu Photoshop, w oknie dialogowym drukowania wybieramy Photoshop Manages Colors (Photoshop zarządza kolorami), następnie wybieramy odpowiedni profil i algorytm renderowania barw, ustawiamy właściwy rodzaj papieru oraz opcje jakości w sterowniku drukarki.