FAQ-XPE:005-10/13

ColorMunki: problemy kalibracji urządzenia

Dotyczy produktów:

ColorMunki Photo/Design

W przypadku następujących pytań:

Gdy oprogramowanie wymaga przeprowadzenia kalibracji urządzenia ColorMunki, wówczas przekręcam pierścień obrotowy na wskazaną na ekranie pozycję. Po tym następuje kalibracja urządzenia i program prosi o przestawienie przyrządu do pozycji pomiarowej (Position to Measure). Następnie oprogramowanie informuje, że “urządzenie jest kalibrowane” (device being calibrated), ale oprogramowanie zawiesza się przy pulsującym wskaźniku aktywności przyrządu lub wymaga ponownej kalibracji!

Po kalibracji ColorMunki oraz przestawieniu urządzenia do pozycji dolnej, oprogramowanie informuje o potrzebie ponownej kalibracji!

ColorMunki nie może być skalibrowany. Podczas obracania pierścienia obrotowego jego rzeczywista pozycja nie jest odzwierciedlana w oknie programu.

Rozwiązanie:

Może to być spowodowane przez przypadkowe naciśnięcie przycisku centralnego urządzenia ColorMunki w trakcie zmiany trybu pracy pierścieniem obrotowym z powrotem do pozycji odczytu.

W razie zawieszenia się oprogramowania po prostu odłączamy urządzenie od kabla USB, czekamy kilka sekund oraz podłączamy ponownie.

Oprogramowanie następnie ponownie połączy się z urządzeniem oraz poinformuje o potrzebie kalibracji przyrządu. Ustawiamy pierścień obrotowy w tryb kalibracji i naciskamy przycisk centralny lub klikamy Calibrate na ekranie. Gdy urządzenie zostanie skalibrowane, ostrożnie przestawiamy pierścień obrotowy na pozycję pomiarową Position to Measure upewniając się, że przycisk centralny kalibratora nie jest wciśnięty.

W rzadkich przypadkach rzeczywista pozycja pierścienia obrotowego ColorMunki nie odpowiada jego pozycji na ekranie. Wtedy uruchamiamy program ponownie i powtarzamy czynność. Jeśli problem będzie nadal występował, należy spróbować odinstalować oraz ponownie zainstalować oprogramowanie. Jeżeli również to nie pomoże, prawdopodobnie jest to wina sprzętu. W tym przypadku, jeśli urządzenie jest nadal objęte dwuletnią gwarancją producenta, należy skontaktować się z dostawcą i jeżeli okaże się ono wadliwe, to będzie podlegało wymianie.