FAQ-XPE:004-10/13

Zawieszanie się oprogramowania lub awaria przy pomiarze.

Dotyczy produktów:
ColorMunki Display
ColorMunki Photo/Design
i1 Display Pro
i1 Pro

W przypadku następujących pytań:

Kalibracja ekranu zawiesza się podczas profilowania.

Podczas profilowania jest ciągle widoczny czarno-biały migający ekran.

Po umieszczeniu urządzenia na ekranie i naciśnięciu przycisku Dalej (Next), ekran ciągle miga, podczas gdy program próbuje zastosować funkcję automatycznej kontroli ustawień wyświetlacza (Automatic Display Control), nie zaczynając profilowania.

Rozwiązanie:

Jeśli przy pomiarze kilku pierwszych próbek podczas profilowania ekranu następuje awaria oprogramowania ColorMunki Display lub i1Profiler, bądź program zawiesza się, przyczyną może być Automatyczna kontrola wyświetlacza (Automatic Display Control (ADC)). Aby wyłączyć ADC, proszę postępować według poniższych instrukcji:

Windows:

ColorMunki Photo/Design/Display: Otwórz program, wybierz “File”, a następnie “Preferences” z rozwijanego menu. Odznacz “Enable ADC”, kliknij “OK”, uruchom program ponownie oraz wykonaj profilowanie.

i1Display Pro/i1 Pro 2: Uruchom i1Profiler. W trakcie tworzenia profilu, należy odznaczyć “Automatic Display Control (ADC)”, natomiast zaznaczyć opcję “Adjust brightness, contrast and RGB gains manually” w sekcji “Display Hardware Setup” na etapie “Measurment”.

Macintosh:

ColorMunki Photo/Design/Display: Otwórz program. Wybierz “ColorMunki Display/Photo” z paska menu, a następnie “Preferences” z rozwijanego menu. Odznacz “Enable ADC”, kliknij “OK”, uruchom program ponownie oraz wykonaj profilowanie.

i1Display Pro/i1 Pro2: Uruchom i1Profiler. W trakcie tworzenia profilu, należy odznaczyć “Automatic Display Control (ADC)”, natomiast zaznaczyć opcję “Adjust brightness, contrast and RGB gains manually” w sekcji “Display Hardware Setup” na etapie “Measurment”.