FAQ-XPE:002-10/13

Problemy z podłączaniem/wykrywaniem urządzeń

Dotyczy produktów:
ColorMunki Smile
ColorMunki Display
i1 Studio
ColorMunki Photo
ColorMunki Design
i1 Studio
i1 Display Pro

W razie następujących kwestii:

Właśnie zainstalowałem/łam oprogramowanie na moim PCie/Mac’u, ale przy próbie kalibracji jest widoczny napis „Device not found” (“Nie znaleziono urządzenia”).

Oprogramowanie nie rozpoznaje urządzenia podłączonego do portu USB.

Kalibrator jest podłączony do portu USB komputera, ale program nie wykrywa urządzenia informując, że “Nie znaleziono urządzenia” („Device not found”).

***UWAGA***

W aktualnej wersji oprogramowania i1Profiler wprowadzono funkcję resetowania sterowników urządzenia pomiarowego bez konieczności ponownego uruchamiania systemu. Funkcja ta jest przydatna w przypadku utracenia komunikacji pomiędzy oprogramowaniem a urządzeniem pomiarowym. Aby skorzystać z tej funkcji, kliknij przycisk „Device Reset” w sekcji „Application Help” w dolnej części okna głównego aplikacji i1Profiler. Po kliknięciu odczekaj około 30-45 sekund, aby sterowniki ponownie się aktywowały, a następnie urządzenie zostanie poprawnie wykryte.

Jeśli problem nie ustępuje, przejdź do poniższych wskazówek.

Wyjaśnienie problemu:

Najczęściej problemy z komunikacją pomiędzy oprogramowaniem a urządzeniami pomiarowymi są spowodowane przez sterowniki XRD. Jeśli funkcja „Device Reset” nie okaże się skuteczna, spróbuj wykonać następujące czynności (wskazówki dla Mac OS: A – B; Windows: D – F). Jeśli problem nadal występuje, dokument ten również zawiera dodatkowe rozwiązania (G i H).

A) Apple Macintosh – Naprawa Uprawnień sterowników

Zdarza się, że system Mac nie odpowiednio zarządza uprawnieniami na dysku twardym. Może to spowodować, że oprogramowanie X-Rite ma trudności z wykrywaniem urządzeń. Należy skorzystać z Narzędzia dyskowego postępując w następujący sposób:

• Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje

• Otwórz dysk twardy

• Przejdź do “Programy / Narzędzia / Narzędzie dyskowe”

• Uruchom Narzędzie dyskowe,

• Kliknij kartę “First Aid” (“pierwsza pomoc”)

• Po lewej stronie okna wybierz wolumin dysku twardego, a następnie kliknij przycisk “Napraw uprawnienia na dysku”.

W zależności od szybkości procesora, rozmiaru dysku oraz liczby plików, ten proces może potrwać kilka minut. Po zakończeniu, spróbuj ponownie zainstalować oprogramowanie. Z reguły w każdym przypadku ta metoda jest skuteczna.

Natomiast jeśli nie rozwiąże to problemu, należy ponownie zainstalować sterownik w następujący sposób:

B) Apple Macintosh – ponowna instalacja pakietu X-Rite Device Services.

Jeśli naprawa uprawnień nie rozwiąże problemu, jest zalecana ponowna instalacja pakietu X-Rite Device Services (XRD).

Pakiet ten jest dostępny pod adresem:

https://xritephoto.com/downloader.aspx?FileID=1857&Type=M&returnurl=%2fph_product_overview.aspx%3fID%3d1509%26Action%3dSupport%26SoftwareID%3d1857

Odłącz urządzenie, zamknij wszystkie uruchomione aplikacje, rozpakuj oraz uruchom plik instalatora. Gdy Macintosh zostanie zrestartowany, należy podłączyć ColorMunki i uruchomić oprogramowanie.

C) Apple Macintosh – Ręcznie uruchomienie packietu X-Rite Device Services (XRD)

  • Przęjdź do MacHD > Biblioteki > Application Support > X-Rite > Frameworks >XRiteDevice.framework >Versions > B > Resources
  • Kliknij dwukrotnie “xrdd”, aby otworzyć okno terminala i pozostaw go otwartym podczas użycia i1Display Pro / CM Display / CM Smile.
  • Uruchom oprogramowanie, urządzenie zostanie pomyślnie rozpoznane.

D) Apple Macintosh i MC Windows – problemy związane z portem USB 3

Mimo, że port USB 3.0 został zaprojektowany w taki sposób, aby był wstecznie kompatybilny z urządzeniami USB 2.0, mimo to niektórzy użytkownicy spotkali się z problemem wykrywania sprzętu USB 2.0. Do urządzeń USB 2.0 firmy X-Rite m.in. należą: i1Display Pro, ColorMunki Create, ColorMunki Smile, ColorMunki Photo, ColorMunki Design, ColorMunki Display, i1Display 2, i1Pro oraz i1Pro 2.

Zaleca się postępować zgodnie z podstawową procedurą rozwiązywania problemów: uruchamiamy ponownie komputer, próbujemy inny port USB (USB 2.0, jeśli jest dostępny), wyłączamy oprogramowanie antywirusowe bądź definiujemy wyjątki, podłączamy urządzenie za pomocą koncentratora USB, itp.

Najczęściej problem związany z kompatybilnością USB 2.0 i 3.0 występuje w najnowszych laptopach MacBook Pro i MacBook Air, ponieważ są one wyposażane tylko w porty USB 3.0 oraz Thunderbolt. Komputery PC oraz pozostałe maszyny Mac wykorzystujące USB 3.0 mimo to są również dotknięte, co wskazuje na to, że technologia USB 3.0 jest przyczyną problemu, bez względu na system operacyjny czy producenta.

Z doświadczeń użytkowników X-Rite wiadomo, że korzystanie z zasilanego koncentratora USB 2.0 jest najbardziej skutecznym rozwiązaniem kwestii wykrywania sprzętu. Prawdopodobnie jest to najprostszy i najmniej inwazyjny sposób na rozwiązanie problemu.

Polecamy zakup zasilanego hubu USB 2.0, który następnie należy podłączyć do portu USB 3.0 komputera, a urządzenie – do koncentratora. Jeśli koncentrator USB 2.0 nie jest dostępny, spróbuj użyć port USB monitora, jeśli jest on do dyspozycji.

E) Windows PC – restart sterownika – dotyczy tylko ColorMunki Photo oraz Design.

Zaobserwowaliśmy, że najnowsze aktualizacje Microsoftu mogą blokować komunikację pomiędzy oprogramowaniem a urządzeniami X-Rite. W większości przypadków, ponowna instalacja sterownika, w razie potrzeby poprzedzona całkowitym odinstalowaniem, rozwiązuje problem.

Po podłączeniu urządzenia:

W Panelu sterowania wybierz aplet „Sprzęt i dźwięk”. Uruchom polecenie „Menedżer urządzeń” z sekcji „Urządzenia i drukarki”.

Kliknij dwukrotnie ikonę „Urządzenia X-Rite” (X-Rite Devices).

Jeśli ikona “X-Rite Devices” nie jest dostępna, przejdź do punktu B, aby ponownie zainstalować sterowniki.

Natomiast jeżeli pozycja “X-Rite Devices” jest widoczna na liście, kliknij ikonę ColorMunki prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz „Odinstaluj” („Uninstall”).

Zanim potwierdzisz dezinstalację, upewnij się, że opcja „Usuń sterownik tego urządzenia” nie jest zaznaczona oraz kliknij OK.

Odłącz ColorMunki i zaczekaj co najmniej 10 sekund zanim podłączysz urządzenie ponownie.

Powinna się ukazać ikona ColorMunki w pozycji “Xrite Devices”.

Uruchom oprogramowanie ColorMunki.

Jeśli nie rozwiąże to problemu, należy ponownie zainstalować sterownik w następujący sposób:

F) Windows PC – Ponowna instalacja sterownika

Pobierz najnowszą wersję X-Rite Device Services klikając na poniższy link:

https://xritephoto.com/downloader.aspx?FileID=1993&Type=P&returnurl=%2fph_product_overview.aspx%3fID%3d1509%26Action%3dSupport%26SoftwareID%3d1993

Odłącz urządzenie, pobierz, a następnie zainstaluj X-Rite Device Services. Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer i uruchom oprogramowanie ColorMunki.

W przypadku, gdy nie rozwiąże to problemu, sprawdź podpunkty E oraz F.

G) Problem z podłączaniem na komputerze z Microsoft Security Essentials (XP, Vista i Windows 7)

Program Microsoft Security Essentials (MSE) to coraz bardziej popularne, bezpłatne oprogramowanie antywirusowe przeznaczone dla systemów operacyjnych Windows XP, Vista oraz Windows 7. Pakiet ten potrafi powodować problemy wykrywania sprzętu, i podobnie jak w przypadku innych programów antywirusowych, zwykłe dodanie wyjątku lub zmiana uprawnień oprogramowania X-Rite rozwiązuje problem. W razie problemów wykrywania spowodowanych przez MSE, wykonaj następujące czynności:

Odłączyć urządzenie X-Rite

Otwórz MSE, wybierając “Start” > “Wszystkie programy” > “Microsoft Security Essentials”

Wybierz zakładkę “Ustawienia”, a następnie kliknij “wykluczone pliki i miejsca” w lewym panelu

Po prawej stronie okna kliknij “Przeglądaj”, a następnie przejdź do (C:) > Program Files (lub “Program Files (x86)” w 64-bitowym systemie operacyjnym) > X-Rite

Zaznacz folder o nazwie “X-Rite” klikając jednokrotnie, a następnie wybierz “OK”

Kliknij przycisk “Dodaj” po prawej stronie okna, a następnie “Zapisz zmiany”

Zamknij MSE i uruchom ponownie komputer

Po ponownym uruchomieniu podłącz urządzenie X-Rite, potwierdź automatycznie ładowanie sterownika w razie wyświetlenia komunikatu, oraz przetestuj urządzenie X-Rite uruchamiając odpowiedni program.

H) Windows PC – Ponowna instalacja pakietu X-Rite Device Services (XRD)

Jeśli powyższe rozwiązania nie zadziałały, a urządzenie w dalszym ciągu nie jest wykrywane, może to być spowodowane wskutek nieuruchamiającego się lub nie poprawnie zainstalowanego oprogramowania XRD.

Zalecamy postępować wg instrukcji poniżej, aby dokonać świeżej instalacji XRD (ponownej instalacji oprogramowania do profilowania przeprowadzać nie należy):

–      Odłącz urządzenie pomiarowe od komputera

–      Jeśli aplikacja do profilowania jest uruchomiona w zasobniku systemowym („Tray Application” w rogu paska zadań, obok zegara), zamykamy klikając ikonę programu prawym przyciskiem myszy i wybieramy „Quit/Exit”.

–      Przechodzimy do Menu Start > Klikamy “Mój komputer” prawym przyciskiem myszy > Zarządzaj > Aplikacje i Serwisy > Serwisy, odnajdujemy pozycję „X-Rite Device Services” na liście i w menu kontekstowym klikamy Zatrzymaj

–      Odinstaluj program „X-Rite Device Services Manager” korzystając z Panelu sterowania

–      Upewnij się, że folder pod nazwą „Devices” został usunięty z katalogu C:\ProgramFiles(x86)\X-Rite. Folder ten w razie potrzeby należy ręcznie usunąć i opróżnić Kosz

–      Upewnij się, że katalog C:\Windows\SysWOW64 (lub C:\Windows\system32) nie zawiera pliku o nazwie XriteDevice.dll. W przeciwnym wypadku usuwamy go ręcznie, a następnie opróżniamy Kosz

–      Zrestartuj komputer ignorując ewentualne komunikaty o błędach aplikacji w zasobniku systemowym

–      Zainstaluj najnowszą wersję XRD

https://xritephoto.com/downloader.aspx?FileID=1993&Type=P&returnurl=%2fph_product_overview.aspx%3fID%3d1509%26Action%3dSupport%26SoftwareID%3d1993

–      Uruchom ponownie komputer…

–      Podłącz urządzenie, a następnie uruchom oprogramowanie