FAQ-XPE:011-08/14

Błędy VBScript-u i XRiteDevice.dll (XRiteDevice.dll not found)

Dotyczy produktów:

 • ColorMunki Smile
 • ColorMunki Display
 • I1 Display Pro

Pytanie:

• Podczas instalacji oprogramowania pojawia się błąd “could not access VB Script”, oraz gdy jest uruchamiany program, wyświetla się komunikat o błędzie: “’XRiteDevice.dll’ not found”

Wyjaśnienie problemu:

VBScript to domyślnie wbudowany skrypt do systemów Windows, m.in. używany przez instalatora programów. W odniesieniu do naszego oprogramowania, skryptu VBScript jest używany przez instalatora X-Rite Device Services (XRD), a użytkownik nie powinien wprowadzać jakichkolwiek zmian do tego skryptu.

Wiemy, że funkcja Kontroli konta użytkownika (ang. User Account Control (UAC)) firmy Microsoft potrafi blokować VBScript, podobnie jak narzędzie bezpieczeństwa McAfee, które często jest instalowane bez wiedzy użytkownika.
Rozwiązanie:

W celu rozwiązania problem, polecamy postępować w następujący sposób:

 • Odłączamy narzędzie profilujące od komputera
 • Pobieramy deinstalatora “McAfee”:
 • Upewnij się, że funkcja Kontroli konta użytkownika jest wyłączona. W tym celu przejdź do: Panel sterowania > Konta użytkowników > Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika, oraz przesuń suwak do pozycji „Nie powiadamiaj nigdy”, a następnie zatwierdź wybór klikając przycisk OK.
 • Uruchamiamy ponownie komputer
 • Instalujemy ponownie oprogramowanie do profilowania
 • Zainstaluj XRD (X-Rite Device Services) klikając instalatora programu prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję “Uruchom jako administrator” (Nawet jeśli użytkownik jest zalogowany jako administrator systemu).
 • Uruchom ponownie komputer
 • Podłącz urządzenie, a następnie uruchom oprogramowanie